بررسی رضایتمندی دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی داروسازی کشور از محتوای آموزشی واحدهای منتخب درسی و تأثیر آن بر کیفیت عملکرد داروساز در داروخانه

لادن نجاتی؛ سید محمود لطیفی؛ ماندانا ایزدپناه؛ کاوه اسلامی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 499-510

https://doi.org/10.22118/edc.2020.252303.1564

رضایت مندی دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از ارزشیابی عملکرد بالینی با استفاده از سیاهه وارسی مبتنی بر بازخورد

راضیه مفتح؛ ندا اورکی فر؛ نگین مرادی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 644-652

https://doi.org/10.22118/edc.2020.226250.1307