راهنمای نویسندگان مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز

مجله توسعه آموزش جندی شاپور، فصلنامه ای علمی- پژوهشی  می باشد که با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقمندان در زمینه آموزش، کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه‌ها و دستاوردهای تازه علمی در زمینه آموزش، انتشار می‌یابد. لازم به ذکر است که این فصلنامه"Open Access" می باشد و دسترسی به مقالات آن رایگان می باشد.

 

محورهای موضوعی مجله:

 • آموزش مبتنی بر نیازهای جامعه
 • شیوه های آموزش مناسب
 • آموزش مداوم
 • ارزشیابی برنامه های آموزشی
 • مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش
 • روش های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
 • برنامه ریزی درسی
 • مدیریت آموزشی
 • تکنولوژی آموزشی

 

انواع مقالات مورد پذیرش:

 • مقاله پژوهشی اصیل (Original research article)
 • مقاله مروری (Review article)
 • مقالات کوتاه (Short article)
 • نامه به سردبیر (Letter to Editor)

 

ضوابط کلی:

 • مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز هر سه ماه یک‌بار به انتشار مقالات علمی- پژوهشی در زمینه‌های مختلف آموزش می‌پردازد.
 • ارسال و پیگیری مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله به نشانی https://edj.ajums.ac.ir امکان‌پذیر است. از همین رو خواهشمند است از هرگونه ارسال نسخه کتبی مقاله به دفتر مجله یا ارسال ایمیل‌های محتوی مقاله به آدرس ایمیل مجله خودداری شود.
 • مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.
 • فصلنامه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است.
 • نویسنده با ارائه مقاله به مجله، کلیه حقوق مادی آن را به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز واگذار می‌نماید.
 • نوع داوری فصلنامه به صورت بی نام و حداقل دو داور می‌باشد.

 

شرایط محتوایی:

 • مقاله می‌بایست در حوزه‌های مرتبط با موضوع مجله باشد.
 • مقاله بایستی واجد درجه علمی- پژوهشی تلقی گردد.
 • نوع مقالاتی که برای چاپ ارسال می‌شود باید محصول تحقیقات نویسندگان و متضمن دست آورد علمی جدید با تکیه‌ بر نتایج عملی باشد.
 • مقاله نمی‌بایست قبلاً در مجلات دیگر چاپ‌شده و یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال‌شده باشد.
 • ازآنجاکه زبان مجله فارسی است، لازم است آیین نگارش زبان فارسی کاملاً رعایت گردیده و از به کار بردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته‌شده فارسی دارند خودداری شود.

 

شرایط شکلی:

 • حداکثر حجم مقاله مشتمل بر کلیه‌ی صفحات اعم از عنوان، چکیده‌ها، بدنه، نتیجه‌گیری و منابع در قطع A4 به شرح آتی خواهد بود.
 • فرمت دریافتی فایل مقاله Doc یا Docx خواهد بود.

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

 

 

مقاله بایستی مشتمل بر قسمت‌های زیر باشد:

عنوان:

 • عنوان منعکس کننده محتوای مقاله باشد.
 • مختصر و ساده و مفهوم باشد.
 • عنوان فرعی یا عنوان مختصر بوسیله دو نقطه ( : ) جدا شود.

 

 نویسندگان:

 • نام نویسنده/نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد.
 • مؤلف مسؤول (Corresponding author) با علامت * متمایز شود.
 • در فایل مشخصات نویسندگان تنها مشخصات نویسندگان نوشته شود و نیاز به نوشتن مشخصات نویسندگان در فایل اصل مقاله نیست.
 • مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان (فارسی و انگلیسی) مطابق فرمت مجله و به صورت نمونه نوشته شود (مثال: عضو هیات علمی/دانشجو/کارشنا/دانش آموخته، گروه ...، دانشکده ...، دانشگاه ...، شهر ...، کشور ....).
 • از نوشتن مرتبه علمی نویسندگان مانند استادیاری و ... خودداری کنید.
 • آدرس الکترونیک نویسنده مسئول در فایل مشخصات نویسندگان ذکر گردد.
 • مشخصات نویسندگان در سامانه مانند فایل مشخصات تکمیل شود.
 • کد ORKID همه نویسندگان حتما در سامانه (قسمت نویسندگان) قید گردد.
 • جهت دریافت راهنمای شناسه ORCID اینجا کلیک کنید.

 

چکیده:

چکیده مقاله (فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار و حداکثر دارای۲۵۰ کلمه، بدون ذکر منابع و اختصارات و نشان دهنده مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و به صورت زیر باشد:

 • اهداف (Objectives): این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد.
 • مواد و روش ها (Methods & Materials): این بخش شامل اطلاعات کلی در مورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع مداخله باشد. روش آماری و نرم افزار آماری مورد استفاده ذکر شود.
 • یافته ها (Results): در مطالعات کمی، یافته ها متناسب با هدف مطالعه با ذکر آماره های توصیفی (میانگین و انحراف معیار / درصد) و استنباطی شامل نتایج و شاخص های آماری بیان گردد. در مطالعات کیفی یافته های اصلی بصورت طبقه بندی شده بر اساس روش مورد مطالعه ذکر شود.
 • نتیجه گیری (Conclusions): این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه های محقق، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان گردد.
 • کلید واژه ها (Keywords): بین ۱۰- ۳ واژه اصلی بر اساسMeSH ، و واژه های کلیدی در چکیده فارسی و چکیده انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد.

 قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله، لازم است که چکیده مبسوط به زبان انگلیسی (Extended Abstract) توسط نویسنده  ارسال گردد. این خلاصه باید حداقل 800 و حداکثر 1200 کلمه باشد و دارای زیرعنوان های مشابه مقاله اصلی است.

چکیده مبسوط انگلیسی دارای ساختار زیر می باشد:

 • Title
 • Introduction
 • Material and methods
 • Result and discussion
 • Conclusion
 • Keywords

منابع استفاده شده در چکیده مبسوط با منابع در متن اصلی مقاله یکی باشد.

 

کد اخلاق:

 • کد اخلاق مقالات ثبت شده در "سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی" به آدرس ethics.research.ac.ir  ضروری است.
 • مقالاتی مانند نامه به سردبیر، کامنتری (تفسیری) و مروری (روایتی و نظام مند)، نیاز به ارائه شناسه اخلاق ندارند. موسسات و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف به ذکر کد اخلاق مصوبه در کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش موسسه مربوطه می باشند.
 • مقالات برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا ذکر شود.

 

متن اصلی مقاله: متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش، یافته ها، بحث، نتیجه گیری نهایی و منابع می‌باشد.

 

فهرست منابع:

 • منابع مقاله به روش هاروارد (به ترتیب حروف الفبا) تنظیم می‌گردند.
 • برای استناد درون متن، ابتدا در داخل پرانتز نام و نام خانوادگی نویسنده و بعد از آن یک فاصله گذاشته و سپس سال انتشار اثر درج می گردد. برای مقالات فارسی سال انتشار به شمسی نوشته شود. اگر نویسندگان بیش از سه نفر می باشند از عبارت همکاران برای سایر نویسندگان استفاده کنید.
 • با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی نوشته شوند.
 • پایان منابع فارسی عبارت [In Persian] نوشته شود.
 • جهت دریافت فایل راهنمای نگارش منابع اینجا کلیک کنید.

«جهت دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان اینجا کلیک کنید»

«جهت دریافت فرم افشای تعارض منافع اینجا کلیک کنید»

«جهت دریافت فرآیند ارسال و چاپ مقاله، اینجا کلیک کنید»

«جهت دریافت راهنمای شناسه ORCID اینجا کلیک کنید»