بررسی رضایتمندی دانشجویان داروسازی از روش نوین ارائه ی واحدهای کارآموزی شهری و بیمارستانی در دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

مینا خضریان؛ لیلا کوتی؛ مهرداد عصاریان؛ امین رخشان؛ ارمغان اسلامی؛ کاوه اسلامی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-83