نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، ﮔﺮوه پرستاری، داﻧﺸﻜﺪه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، جهرم، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

پاندمی کوید-19 سیستم‌های آموزشی در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث تعطیلی موقت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی گردیده است. بر اساس گزارش یونسکو در سال 2020 بیش از 87% دانشجویان از این موضوع آسیب دیدند. این پاندمی شوک بزرگی به جامعه دانشگاهی وارد نمود و نه‌تنها دانشجویان، اساتید و خانواده آن‌ها را تحت تأثیر قرارداد بلکه اقتصاد، آموزش و رشد اجتماعی دانشجویان ناشی از حضور آنان در محیط‌های آموزشی را نیز به چالش کشید. پاندمی کوید-19 صنعت تحقیق و توسعه را متحول نمود و باعث شد که برای مدتی بیشتر تحقیقات متوقف گردد. به گزارش لنست بیش از 80% کارآزمایی‌های بالینی غیر کوید متوقف گردید، آزمایشگاه‌ها بسته و کنفرانس‌ها لغو شدند. این پاندمی نقطه عطفی در آموزش و پژوهش ایجاد کرد. به اعتقاد اغلب متخصصین نیز شرایط "عادی قدیمی" تمام‌شده و باید برای ایجاد شرایط "عادی جدید" برنامه‌ریزی نمود. ازآنجایی‌که توصیف چرایی و چگونگی این شرایط بحرانی و تغییرات استراتژیکی که در محیط‌های دانشگاهی رخ خواهد داد می‌تواند برای نسل آینده کمک‌کننده باشد، این مقاله به بررسی تأثیرات پاندمی کوید-19 بر آموزش و پژوهش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of Covid 19 on Education and Research: Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

  • mohsen hojat 1
  • zohreh badiyepeymaiejahrom 2

1 Nursing faculty, Jahrom University of Medical Sciences Jahrom, Iran

2 Nursing faculty, Jarom university of medical sciences, Jarom. Iran

چکیده [English]

no abstract.
a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Education
  • Research
  • Opportunities
  • Threats
Brennan EA, Ogawa RS, Thormodson K, et al 2020. Introducing a health information literacy competencies map: connecting the Association of American Medical Colleges Core Entrustable Professional Activities and Accreditation Council for Graduate Medical Education Common Program Requirements to the Association of College & Research Libraries Framework. Journal of the Medical Library Association; Vol. 108, No. 3: Pp. 420-427.
d’Orville H 2020. COVID-19 causes unprecedented educational disruption: Is there a road towards a new normal? Prospects; Vol. 49, Pp 11-15.
Kunz CU, Jörgens S, Bretz F, et al 2020. Clinical trials impacted by the COVID-19 pandemic: Adaptive designs to the rescue? Statistics in Biopharmaceutical Research; Vol. 12, No. 4: Pp. 461-477.
Simpson D, Sullivan GM, Artino Jr AR, et al 2020. Envisioning Graduate Medical Education in 2030. Journal of Graduate Medical Education; Vol. 12, No. 3: Pp. 235–240.
Van Dorn A 2020. COVID-19 and readjusting clinical trials. The Lancet; Vol. 396, No. 10250: Pp. 523-524.
World Bank 2020. The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. World Bank, Washington, DC. ©WorldBank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33696 License: CC BY 3.0 IGO.”