نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی انگیزه و علاقه‌ی دانشجویان کارشناسی رادیولوژی در اولویت دادن به انتخاب شغل و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی مقطعی است که در آن از روش نمونه‌ی در دسترس جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. تعداد 129 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته‌ی رادیولوژی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 و نیمسال اول سال‌تحصیلی 92-91 در این پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای محقق ساخته شامل 18 سؤال بود. داده‌ها به کمک نرم‌افزارSPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. بین نحوه‌ی برخورد اساتید و گذراندن کارآموزی با افزایش علاقه دانشجویان به رشته‌ی رادیولوژی بعد از ورود به دانشگاه رابطه‌ی معنادار مشاهده شد (007/0=(p. اکثر دانشجویان رادیولوژی (5/61 درصد) اشتغال به کار را نسبت به ادامه‌ی تحصیل در اولویت قرار دادند. از این تعداد 68 درصد تمایل داشتند که در بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) مشغول به‌کار شوند که دلیل این علاقمندی را عدم پرتوگیری مطرح نمودند. در بین گرایش های کارشناسی‌ارشد برای ادامه‌ی تحصیل، بیشترین درصد علاقه‌مندی مربوط به رشته MRI و کمترین درصد مربوط به رشته‌ی مهندسی پزشکی بود که دلیل این علاقه، آینده‌ی شغلی بهتر رشته MRI بود. با توجه به بازار کار رشته‌ی رادیولوژی، بیشتر دانشجویان علاقه-مندندکه ابتدا موقعیت شغلی خود را تثبیت نموده و سپس ادامه تحصیل دهند. همچنین اولویت اول دانشجویان در مورد اشتغال و ادامه تحصیل، MRI است که عدم دریافت پرتو یونیزان و دستیابی به موقعیت شغلی بهتر دلایل اصلی آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Motivation and Interest in Choosing Career or Higher Education Study among Radiology Students in Tabriz University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • nahideh ghaerhaghagi

چکیده [English]

This study was performed on the evaluating motivation and interest of radiology students towards choosing career or continuing higher education study. The study was a cross-sectional study using sampling method for data collection. The participants were 129 discrete and continuous undergraduate students in radiology field during second semester of academic year 2011-2012 and first semester of academic year 2012-2013. A questionnaire containing 18 questions was used to collect data and also was analysed by using SPSS software and descriptive statistical tests. Significant relationship was observed between the time spent for training by students, teachers approach to students and the students’ interest degree to the field after entering to university (p=0.007). Majority of radiology students (61.5percent) were interested in starting a career rather than continuing the study. About 68percent of these students were interested in working in magnetic resonance imaging (MRI) center because of lack of exposure to ionizing radiation. Among the branches of radiology Master's degree, MRI was the highest degree of interest and the lowest percentage was related to medical engineering. Regarding to the job situation of radiology, most of the students showed their interest in stabilizing their career situation at first and then continuing their study. Finally, the first priority of students regarding both employment and continuing the study was usually MRI because they believed in not receiving ionizing radiation and they could have access to better career positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest
  • Motivation
  • Continuing study
  • future career
  • Radiology