نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه کنترل دارو وغذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 کارشناس ارشد، دانشکده داروسازی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

از آنجا که نقش داروساز در صنایع داروئی بسیار بارز است، بنابراین لزوم فراگیری روش های کنترل و آنالیز ترکیباتی که به عنوان ماده مؤثره و جانبی و حتی بسته بندی در فرمولاسیون های دارویی مورد استفاده قرار می گیرند، ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل در درس کنترل فیزیکوشیمیایی عملی، آزمون نهایی بایستی قادر باشد دانشجویان را از نظر کسب مهارت عملی در بازار آتی کاری فراگیر مورد ارزیابی قرار دهد. در جلسه امتحان به روش حل مسئله هر دانشجو به طور فردی و با ارایه یک مسئله آزموده می شود و سؤال خود را به طور تصادفی از مابین اعدادی که نشانگر سؤال و میز کار است، انتخاب می کند. این برنامه قادر بود دانشجویان را پیش از آزمون با شیوه جدید ارزیابی در آموزش عملی آشنا کند و به دلیل مطابقت مناسب آزمون با مطالب آموزشی در طول ترم، با ایجاد انگیزه برای مطالعه موجبات پیشرفت فراگیران را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and implementation of an exam for the practical course of physicochemical control of pharmaceuticals using problem-solving method for Pharm.D. students

نویسندگان [English]

  • Faranak Ghaderi 1
  • Nader Ghobbeh Zarrin 2
  • Farnaz Monajjemzadeh 3

1 Faculty Member, Department of Pharmaceutical and Food Control, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

2 Educational expert, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

3 Faculty Member, Department of Pharmaceutical and Food Control, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Given the inevitable role of pharmacists in pharmaceutical industries, it is necessary to learn the methods of controlling and analyzing compounds that are used as an active ingredient and even packaging in pharmaceutical formulations. In practice, students learn different sampling and analytical methods, and in the exam, they are evaluated in terms of their acquisition of practical skills in problem-solving. The final exam should assess students in terms of practical skills similar to those needed in their future job. In a problem-solving exam session, each student is tested individually by presenting a problem, and s/he needs to choose his / her question randomly from the numbers representing the question and the desk number. This program could make the students familiar with a new method of assessment in practical education before the exam. The design and implementation of this exam was a successful experience in increasing practical skills for trainees who would be employed in industry or by research centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exam
  • Problem-solving
  • Physicochemical control
  • Designing
  • Implementation
ALEXANDER, M., BALLIM, Y. & STANISH, K. 2008. A framework for use of durability indexes in performance-based design and specifications for reinforced concrete structures. Materials and structures, 41, 921-936.
AUSTIN, Z. & GREGORY, P. A. 2007. Evaluating the accuracy of pharmacy students' self-assessment skills. American journal of pharmaceutical education, 71.
DENT, J. & HARDEN, R. M. 2015. A practical guide for Medical teachers. Korean J Med Educ, 27, 55-6.
NORCINI, J., SWANSON, D., GROSSO, L. & WEBSTER, G. 1985. Reliability, validity and efficiency of multiple choice question and patient management problem item formats in assessment of clinical competence. Medical education, 19, 238-247.
SCHERER, R. & TIEMANN, R. 2012. Factors of problem-solving competency in a virtual chemistry environment: The role of metacognitive knowledge about strategies. Computers & education, 59, 1199-1214.
TAKAHASHI, S. G., ROTHMAN, A., NAYER, M., UROWITZ, M. B. & CRESCENZI, A. M. 2012. Validation of a large-scale clinical examination for international medical graduates. Canadian Family Physician, 58, e408-e417.
VENDLINSKI, T. P., BAKER, E. L. & NIEMI, D. 2008. Templates and Objects in Authoring Problem-Solving Assessments. CRESST Report 735. National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST).
WASS, V., VAN DER VLEUTEN, C., SHATZER, J. & JONES, R. 2001. Assessment of clinical competence. The lancet, 357, 945-949.