نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

بازی های جدی برای اهدافی غیر از سرگرمی ساخته شده اند که اطلاعات را در یک فضای رقابتی به کاربر می آموزد و به بازیکنان اجازه یادگیری مهارت های جدید را می  دهند. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اولیه اپلیکیشن بازی آموزشی " PharmQuiz " می باشد که به منظور ابزار کمک آموزشی در درس کارآموزی مقدماتی طراحی شده است. این بازی شامل دو بخش جورکردنی و پازل است و تمام سرفصل های درس کارآموزی مقدماتی را پوشش می دهد که شامل اطلاعات مربوط به هر دارو مانند نام ژنریک ،نام تجاری،اشکال دارویی، اندیکاسیون، دسته و زیر دسته دارویی می باشد.
پس از نظرسنجی از اساتید طراحی بازی و تکمیل فلوچارت انجام شد و سپس به مدل سازی بازی و سایر آبجکت های مورد نیاز پرداخته شد. پس از تکمیل مدلسازی طراحی و پیاده سازی بازی با زبان برنامه نویسی جاوا و C# انجام شد، همزمان محتوای علمی از منابع معتبر داروسازی جمع آوری و تحویل گروه برنامه نویسی شد. در ادامه کار بخش اینترفیس بازی طراحی شد و Debug و رفع اشکالات بخش های بازی انجام شد. در نهایت محتوای علمی بر روی بازی بارگذاری شد. نظرسنجی از اساتید و دانشجویان انجام گرفت که اکثریت موافق بودند که اپلیکیشن بازی می تواند ابزاری مفید جهت کمک به یادگیری اطلاعات دارویی باشد و دانشجویان خواستار ادامه این روند در دروس دیگر بودند. باتوجه به استقبال بالای دانشجویان، اپلیکیشن بازی می تواند به عنوان شیوه ای جدید و موثر در رشته های مختلف و در سطح دانشگاه ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an educational game application for basic drug information in order to teach the introductory internship course for pharmacy students of Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Kaveh Eslami 1
  • mandana izadpanah 1
  • Leila Kouti 1
  • Razieh Jamshidi ardekani 2

1 Faculty member, Clinical Pharmacy Department, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

2 Pharmacy student, Clinical Pharmacy Department, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Serious games are designed for non-entertainment purposes that teach information to the user in a competitive environment and allow players to learn new skills. The purpose of this study is to review and evaluate the initial educational game "PharmQuiz" which is designed as an educational aid tool in the introductory internship course. This game consists of matchmaking and a puzzle, includes all the topics of the introductory internship course and includes information about each drug such as generic name, brand name, dosage form, indication, category and sub-category of drug.
After a surveying the professors, the game was designed and the flowcharts was completed, then game modeling and other required objects were done. After completing the modeling, the design and implementation of the game was done with Java and C # programming language, at the same time, scientific content was collected from reputable pharmacy sources and delivered to the programming group. Following the work, the game interface was designed and debugging and troubleshooting of game parts was done. Finally, the scientific content was uploaded to the game. A survey of professors and students was conducted the majority of whom agreed that the game application could be a useful tool to help learn medication information, and students wanted to continue this process in other courses. Due to the high popularity of students, the game application can continue as a new and effective method in various fields and at the university level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamification
  • serious game
  • Pharmacy education
Bigdeli, S. and Kaufman, D., 2017. Digital games in health professions education: Advantages, disadvantages, and game engagement factors. Medical journal of the Islamic Republic of Iran31, p.117.
Cain, J. and Piascik, P., 2015. Are serious games a good strategy for pharmacy education?. American Journal of Pharmaceutical Education79(4).
Chang, H.Y., Poh, D.Y.H., Wong, et all , 2015. Student preferences on gaming aspects for a serious game in pharmacy practice education: a cross-sectional study. JMIR medical education1(1), p.e2.
Iranian General Doctorate of Pharmacy Curriculum approved by the 64th session of the High Council for Medical Sciences.available from https://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/369/doc/Omoomi_Daroo952.pdf
Khazaei.L , Rezaian.K , Malekipour.A ,2017. Serious games in medical education: why, what, how. Journal of Medical Education & Development, 12.
Leon-Gonzalez, A.J., Martin-Cordero, C. et all., 2011, October. The use of crosswords puzzles as an innovative teaching method for clinical pharmacy. In BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY (Vol. 109, pp. 28-29). COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN 02148, MA USA: WILEY-BLACKWELL.
Nevin, C.R., Westfall, A.O., Rodriguez, J.M., et all 2014. Gamification as a tool for enhancing graduate medical education. Postgraduate medical journal90(1070), pp.685-693.
Sando, K.R. and Feng, X., 2018. Use of an Online Spaced-Education Game to Study Top 200 Drugs in a Skills Laboratory Course. American journal of pharmaceutical education82(7).
Sera, L. and Wheeler, E., 2017. Game on: The gamification of the pharmacy classroom. Currents in Pharmacy Teaching and Learning9(1), pp.155-159.
Singhal, S., Hough, J. and Cripps, D., 2019. Twelve tips for incorporating gamification into medical education. MedEdPublish8.
Yap, K.Y.L., Wong, L.L., Yap, K.Z., et all, 2013. Gamification of pharmacy practices: learning how to manage patients the fun way. Technol enhanced Learn.