نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشد ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجو، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 عضو هیأت علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

پس از همه‌گیری کووید-19 و بروز مشکل در خصوص حضور دانشجویان در کلاس‌های آموزشی، به خصوص آموزش دروس عملی که عموماً به صورت آنلاین قابل ارائه نبوده و نیاز به حضور فیزیکی در محل تحصیل دارند، ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای آموزش الکترونیکی و راه دور بیشتر مد نظر قرار گرفت. بنابراین، ما برای ارائه مناسب و با کیفیت دروس آزمایشگاهی انگل‌شناسی پزشکی و دیدن لام‌های تشخیصی انگل‌های مختلف، یک نرم افزار موبایلی مبتنی بر بازی‌وارسازی توسعه دادیم که با استفاده از آن، امکان حرکت مجازی در فضای آزمایشگاه و مشاهده لام‌های مختلف تشخیصی برای دانشجویان فراهم گردید. نتایج نشان داد که می‌توان بصورتی قابل قبول مفاهیم آموزشی، شامل لام‌های تشخیصی انگل‌ها و نیز مفاهیم تئوری مرتبط با هر کدام را از طریق نرم‌افزار گوشی هوشمند و مبتنی بر بازی‌وارسازی در اختیار دانشجویان قرار داد. در خصوص تجربه کاربری، به نظر می‌رسد این ابزار برای افرادی که قبلاً با فضای بازی‌های محیطی و دارای حرکت میدانی آشنایی داشته‌اند کاربری آسان دارد، اما برای افراد ناآشنا با نحوه کنترل فضای بازیهای محیطی، استفاده از آن تا حدی نامأنوس و با پیچیدگی به نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a game-based smartphone software to teach medical parasitology laboratory courses

نویسندگان [English]

  • Ehsan Beigzadeh 1
  • Fateme Tahmasebioldaji 2
  • Kaveh Eslami 3
  • Reza Abouali 4
  • Reza Arjmand 5

1 PhD Condidate, Computer Engineering- Software, Islamic Azad University, Research Science Branch,Tehran, Iran.

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 Kaveh Eslami: Faculty member, Clinical Pharmacy Department, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 BSc Student, Department of medical laboratory science, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

5 Faculty member, Department of Parasitology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

After the Covid-19 epidemic and the problem of students attending classes, especially practical courses that are generally not available to online system which require physical presence at the school, hence the need to use new technologies for e-learning and distance learning was further considered. Therefore, in order to provide appropriate and qualified laboratory courses in medical parasitology and also to see the diagnostic slides of different parasites, we developed a mobile game-based software which enabled students to move virtually in the laboratory and view different diagnostic slides. The results showed that educational concepts, including detection of the parasite slides as well as theoretical concepts related to each can be provided to students through smartphone’ game-based software. In terms of user experience, this tool seems to be easy to use for people who are already familiar with the environment of field games and field movement, however, for people unfamiliar with how to control the space of environmental games, it seems somewhat strange and complex.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game-based reconstruction
  • gamification
  • medical parasitology
  • diagnostic slides
Azhari NN, Abdul Manaf R, Ng SW, Shakeeb Arsalaan Bajunid SFB, Mohd Gobil AR, Saad WZ, et al. Gamification, a Successful Method to Foster Leptospirosis Knowledge among University Students: A Pilot Study. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(12):2108.
Deterding S, Dixon D, Khaled R, Nacke L. From game design elements to gamefulness: defining" gamification". In: Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments. 2011. p. 9–15.
Dillet R. Unity CEO says half of all games are built on Unity. In Disrupt SF 2018; 2018. Available from: https://techcrunch.com/2018/09/05/unity-ceo-says-half-of-all-games-are-built-on-unity/
Jabbar A, Gauci CG, Anstead CA. Parasitology education before and after the COVID-19 pandemic. Trends Parasitol. 2020.
Marache-Francisco C, Brangier E. Redefining gamification. Proceedings of the IADIS International Conference Interfaces and Human Computer Interaction 2012, IHCI 2012, Proceedings of the IADIS International Conference Game and Entertainment Technologies 2012. 2012. p. 227–31.
Peña-Fernández A, Fenoy S, Simons J, Del Aguila C, Shell J, Evans MD, et al. Developing a smartphone app for learning parasitology. In: Proceedings of EDULEARN20 Conference. 2020. p. 7th.
Peña-Fernández A, Magnet A, Pena-Fernandez MA. Focus group to create a virtual case study model unit for the DMU e-Parasitology. In EDULEARN18 Proceedings; 2018.
Pfeiffer CN, Jabbar A. Adaptive e-Learning: Emerging Digital Tools for Teaching Parasitology. Trends Parasitol. 2019;35(4):270–4.
Robson K, Plangger K, Kietzmann JH, McCarthy I, Pitt L. Is it all a game? Understanding the principles of gamification. Bus Horiz. 2015;58(4):411–20.