نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشجو، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران.

5 دانشجو، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

انگیزش تحصیلی یک عامل موثر در افزایش یادگیری و کسب موفقیت در دانشجویان است. بنابراین لازم است نظام آموزشی در جهت افزایش انگیزه لازم برای یادگیری و پیشرفت دانشجویان که در نهایت منجر به تربیت افراد کارآمدتر خواهد شد تلاش نماید. یکی از راهکارهای افزایش انگیزه در افراد تشویق و قدردانی است. بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1397، برای نخستین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اقدام به برگزاری جشنواره تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی با عنوان اختصاری "تدبیر" نمود. در این جشنواره از دانشجویان حائز رتبه­های برتر در آزمون­های سراسری، دانشجویان برتر آموزشی از لحاظ رتبه معدل و دانشجویان برتر آموزشی از لحاظ فعالیت­های مرتبط با توسعه آموزش، تقدیر به عمل آمد. از آنجایی که چنین جشنواره­هایی می­توانند سبب گسترش فضای رقابتی سالم و افزایش نشاط دانشجویان در حیطه آموزش و مشارکت در فعالیت­های توسعه آموزش شوند، لازم است برنامه ریزی جهت انجام آنها به صورت سالیانه در سطح دانشگاه ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Letter to the editor: planning for motivation

نویسندگان [English]

  • saeideh monjezi 1
  • Kaveh Eslami 2
  • reza arjmand 3
  • mandana izadpanah 4
  • Omid Kheyri 5

1 Student, Department of Physical Therapy, School of Rehabilitation, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Clinical Pharmacy, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Medical Parasitology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty member, Department of Clinical Pharmacy, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

5 student, Department of Clinical Pharmacy, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Educational motivation is an effective factor in enhancing students' learning and success. Therefore, the educational system needs to work to increase the motivation necessary for student learning and development that will ultimately lead to train more efficient people. One way to increase motivation is to encourage and appreciate people. Accordingly, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2019, for the first time at the level of medical universities in Iran, organized a festival honoring top educational students with the acronym "Tadbir". In this festival, students with top marks in national exams, top educational students in terms of grade point average, and top educational students in terms of educational development related activities were appreciated. Because such a festival has a potential to promote a healthy competitive environment and enhance the student's vitality in the area of ​​education and participation in educational development activities, they should be planned annually in medical universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Medical Education
  • Students
bakhshandeh Bavarsad, M., Hakim, A., Azimi, N., et al. 2015. Nursing students viewpoints about educational motivation and its related factors in Ahvaz Jundishapur University of medical sciences. Research in Medical Education, Vol.7, No.1, Pp. 35-44.[in Persian]
Meymandi, M. S., Okhovati, M. & Mohammad Alizadeh, S. 1387. Faculty Members’ Point of View about the Criteria for Selecting Pioneers and the Strategies to Revere Them, Kerman University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education, Vol.50, No.1, Pp. 50-57. [in Persian]
Mohamadi, E., Bana Derakshan, H., Borhani, F., et al. 2014. Relationship between Nursing Students’ Achievement Motivation and Self-efficacy of Clinical Performance. Iran Journal of Nursing, Vol.27, No.90, Pp. 33-43. [in Persian]
SEYF, A. 2011. Educational psychology, Agah Publisher, Tehran. [in Persian]