نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

چکیده

در سالهای اخیر با شرطی شدن نوشتن مقاله جهت ارتقاء عمودی اعضای هیات علمی ،علاقمندی این اعضاء جهت نگارش مقاله افزایش یافته است.اما متاسفانه به موازات افزایش این علاقمندی ،پذیرش این مقالات در ژورنالهای معتبر سخت تر شده شده است .در این دست نوشته سعی شده است با بیان اصول استاندارد مقاله نویسی گامی هر چند کوچک جهت کمک به نگارش مقاله توسط اعضای محترم هیات علمی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria for a scientific paper – Research

نویسندگان [English]

  • Alireza Olapooor 1
  • Mustafa , feghhi 2

1 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

2 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

چکیده [English]

In recent years, with conditioning to improve upgrade vertical of faculty members. Interesting for scientific writing has increased. But unfortunately with increase the interest, acceptance of these articles in prestigious journals is more difficult. In this manuscript we try to explain standard scientific writing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific writing
  • Article
  • Faculty members