نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 روان پزشک، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده

از آنجایی که هر نوع آموزشی، یادگیری به دنبال ندارد، در این زمینه مطالعه و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته و راه‌کارهایی برای اثربخشی آموزش پیشنهاد شده است. این پژوهش بر روی کلیه‌ی فراگیران رشته‌ی روان‌پزشکی انجام شده است. فراگیران رشته‌ی روان‌پزشکی که شامل اینترن‌ها و دستیاران سطوح مختلف تحصیلی بودند، به گروه‌های کوچک تقسیم شدند و با توجه به توانایی، تجربه و معلومات هر یک از آن‌ها، مباحثی که قرار بود در طی دوره سه ماهه ارائه گردد در اختیار آن‌ها قرار گرفت. پس از آن، نظرسنجی از آنان در خصوص نحوه‌ی آموزش ارائه شده، صورت پذیرفت. اکثریت آزمودنی‌ها بر این باور بودند که این شیوه‌ی آموزشی باعث ارتقای کیفیت و سرعت در آموزش می‌شود و از اینکه نقش فعال‌تری نیز به آن‌ها داده شده است، احساس ارزشمندی و رضایت بیشتری دارند. همچنین با توجه به این که به هر یک از فراگیران پس‌خوراند مناسب داده شده بود و توانسته بودند از تجارب اساتید بهره‌مند گردند، رضایت‌مندی بالایی داشتند. یادگیری اساساً ماهیتی علمی و پژوهشی دارد و کلاس درس، محلی است که باید فراگیران به شیوه‌ی علمی، مفاهیم را کشف کنند. باید در فرآیند تدریس فرصتی ایجاد شود تا فراگیران نحوه‌ی یادگیری را تمرین کنند و روش یادگیری را بیاموزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying of using effect of some new training methods(Critical thinking – problem solving model – small group – partnerships group) For presentation of psychiatric field learners conference of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fakhri 1
  • Sirous Pakseresht 1
  • Hatam Bostani 1
  • Negar Khodadadi 2
  • Mohammad Reza Hagh Doust 3

1 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Psychiatrist, Ahvaz, Iran.

3 MSc Psychology, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Since any kind of learning doesn't cause training, in this case it was done many studying & researches, and some techniques to make effective training has been proposed. This research had been done on all the psychiatric field learners in study research group in 1387 on clinical professors and different specialty courses residents. Psychiatric field learners including interns and educational various level residents that divided small group and with regard to the ability, experience and knowledge every one of them, Subjects to be in during the three months would be presented, provided them. After that research was performed among learners with the aim of their survey on how they provided training. They often believed that these educational methods enhance the quality and learning speed and as a more active role given to them, they feel valuable and have more satisfaction. Also, with considering the fact that each learner is given appropriate feedback, and they could benefit from professors experiences, had a high satisfaction. Learning basically has scientific and research nature, and the classroom is where learners to explore concepts scientifically. In teaching process should be an opportunity for learners to practice training and learn training methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • problem- solving model
  • training methods
Ahadeyanm, Aghazadeh, 1998, Instructions for new methods of teaching and training, Tehran, Ayash publication.
Gholami, k, 1988, Investigating the physics book and Laboratory, Journal of Physics, Tehran.
Shabani, H, 1991, Educational skills, Tehran, Samt publication.
Sternberg, R, Grigorenko, E, 1998, Styles of thinking in the school
European, Journal for High Ability, Vol. 6, Pp.201-204.