نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ،ایران

2 کارشناس گروه آموزشی تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ، ایران

چکیده

همان‌گونه که شواهد نشان می‌دهند، مراکز پزشکی در آستانه‌ی تغییر از پرونده‌های کاغذی به پرونده‌های الکترونیکی بیماران هستند، تصویر برداری به شیوه‌ی دیجیتال گونه‌ی جدیدی از تصویر برداری است که اطلاعات آن می‌تواند بخشی از پرونده‌ی الکترونیکی هر بیمار باشد. بنابراین گروه کثیری از شاغلان بخش سلامت، نظیر مدارک پزشکی و تکنولوژیست پرتوشناسی درگیر استفاده از چنین سیستمی خواهند شد. از این میان نقش تکنولوژیست‌های پرتوشناسی که تهیه‌کننده‌ی رادیوگرافی‌ها و ارزیابی‌کننده‌ی کیفی آن‌ها هستند، از بقیه مهم‌تر است. هدف این مطالعه ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست‌های پرتوشناسی شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز با رادیوگرافی دیجیتال و سیستم‌های وابسته نظیر Picture Archiving and Communication System (PACS) است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه صورت گرفت. در پرسش‌نامه اطلاعات شخصی افراد شرکت‌کننده و نیز چهار سؤال اساسی درباره‌ی رادیوگرافی دیجیتال و سیستم‌های وابسته‌ی مطرح و برای هر سؤال چهار گزینه ارائه شد و از افراد خواسته شد تا بر اساس میزان آگاهی خویش از این سیستم یکی از گزینه را انتخاب نمایند. برای هر یک از پاسخ‌ها نمره‌ای در نظر گرفته شد که پایین‌ترین آن یک و بالاترین آن چهار بود. هشتاد و سه نفر از تکنولوژیست‌های شاغل در پنج بیمارستان آموزشی در این مطالعه شرکت و پرسش‌نامه در نظر گرفته را پر کردند. نتایج این مطالعه‌ی مقطعی نشان داد که افراد مورد ارزیابی اطلاعات ناچیزی در این زمینه دارند (میانگین نمره 92/1 از 4). بنابراین، پیشنهاد می‌شود قبل از هر گونه تغییری در بخش‌های تصویربرداری، آگاهی افراد درگیر با زمینه‌ی مورد نظر مورد ارزیابی، سپس بر اساس نتایج به‌دست آمده یک برنامه جامع آموزش ضمن خدمت تعریف و اجرا گردد. اگرچه، در عین حال برخورد با مشکلات پیش رو به سبب پویایی حرکت در پیشرفت تکنولوژی اجتناب ناپذیر است. این بدین معنی است که آموزش‌های ضمن خدمت همیشه مورد نیاز هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transition to digital radiography self assessment of the knowledge of radiology technologists of digital radiology

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Behroozi 1
  • Shahriar Aghasi 2

1 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member of Jundishapur University of Medical Science , Ahvaz, Iran

چکیده [English]

As the evidences show, medical care facilities are at the threshold of changing from paper- based to patient's electronic records. Digital radiographic image is a new imaging modality whose data could be assumed as a part of every patient's electronic record. It therefore, requires a great number of medical care staff including medical record and radiology department staff. Of those, the role of radiology technologists who take radiographs and perform quality control protocol seems to be crucial. This study aims at evaluateing the current knowledge of digital radiology and its affiliated systems (e.g PACS) of educational hospital radiology technologists. The data was gathered using questionnaire. Eighty three radiology technologists from four educational hospitals participated in the study. The evaluation was performed by presenting four basic questions with four possible choices for every question. A score was also assigned to every choice (1 as the lowest and 4 as the highest score). The result of this cross- sectional study showed that, the knowledge of evaluated subjects was so poor (average score 1.92 of 4) in this context. Therefore, it is suggested, before performing any alteration in radiology departments, the level of staff knowledge in relation with the alteration which is going to be done be evaluated. Then, on the basis of the results a comprehensive and regular in-service training is performed. Yet, these oncoming difficulties are not inevitable because technology advancement inherently is a dynamic phenomena; this means that in-service training is always required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital radiology
  • patient's electronic records
  • current knowledge
Amis, E.S, Butler, P.F, Applegate, K.E, et al 2007, American college of radiology white paper on radiation dose in medicine, J Am Coll Radiol, Vol.4, Pp. 272-284.
Arenson, R.L, Andriol, K.P, Arvin, D.E, et al 2000, Computers in imaging and health care: now and future, J Digt imaging, Vol.13, Pp.145-156.
Bushberg, J.T, Seibert, J.A, Leidholdt, E.M, et al 2002. The essential physics of medical imaging, 2nd ed, Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins.
Bushong Stewart, C 2008, Radiologic science for technologists, 9th ed, St.Louis, Missouri, Mosby Elsevier.
Cartier, M 1999, The challenge of PACS in small hospital, Radiol Manage, Vol.21, Pp.23-28.
Chen, T.W, Sy, Ng 2003, Whaites EJ: Interpretation of skull radiographs for facial fractures by medical staff working in UK emergency departments: a pilot study, Dentomaxillofac Radiol, Vol.32, Pp. 166-172.
Freeh, M, Baune, D 1999, The process of converting to a near filmless operation at the university of Utah, Department of Radiology, J Digit Imaging, Vol.12, Pp.41-46.
Kalinski, T, Hofmann, H, Franke, DS, et al 2002, Digital imaging and electronic patint records in pathology using an integrated department information system with PACS, Pathof Res Pract, Vol.198, Pp. 679-684.
Lee, J, Krischner, J, Pawa, S, et al 2010, Computed tomography use in the adult emergency department of an academic urban hospital from 2001 to 2007, Annals of emergency Medicine.
Shiralkar, S, Rennie, A, Snow, M, et al 2003, Doctors knowledge of radiation exposure: questionnaire study, BMJ, Vol.327, Pp.371-372.
Sigel, EL, Kolder, R.M 1999, Filmless radiology, New York, Springer.
Verlag Taneja, J 2009, Evaluation of knowledge and practice amongst nursing staff toward infection control measures in a tertiary care hospital in India, Can J Infect Control, Vol.24, Pp. 104-107.
Thomas, S, Curry, D.J.E, Murry Robert, C 1992, Christensen's introduction to the physics of diagnostic radiology, 4th ed, Philadelphia, Lea & Ferbiger.
Windecker, S, Meyer, B.J, Bonzel, T, et al 1998, Interventional cardiology in Europe 1994, Vol.19, Pp.40-54.