نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

4 دستیار تخصصی رادیولوژی دهان وفک وصورت، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

رادیولوژی یکی از علوم پایه‌ی رشته‌ی دندان‌پزشکی است که نقش اساسی در تشخیص و طرح درمان دارد. نوشتن گزارش کتبی دارای این مزیت است که دانشجو با دقت بیشتری دندان‌ها و بافت‌های پیرامون آن‌ها را بررسی می‌کند و احتمالاً در افزایش توانایی تشخیص پوسیدگی و ضایعات که یکی از وظایف اصلی دندان‌پزشکان است نقش خواهد داشت و در صورت مواجهه با ضایعات داخل استخوانی نیز به دلیل آشنایی با روند تهیه‌ی گزارش کتبی تسلط بیشتری در ارائه‌ی گزارش خواهد داشت. 31 دانشجوی دندان‌پزشکی به دو گروه تقسیم شدند، گروهی که گزارش کتبی رادیوگرافی را نوشته‌اند و گروهی که گزارش کتبی رادیوگرافی را ننوشته‌اند. برای اجرای آزمون از پرسشنامه‌ای شامل 12 رادیوگراف استفاده شد، پرسشنامه‌ها در شرایط زمانی و مکانی یکسان (مشابه شرایط امتحان) به جمعیت مورد مطالعه ارائه شد. سپس نمرات تشخیص پوسیدگی و بیماری پریودنتال به تفکیک برای هر دانشجو محاسبه شد. میانگین و انحراف معیار دانش تشخیص پوسیدگی و دانش تشخیص بیماری‌های پرویودنتال در بین دانشجویانی که جهت تفسیر تصاویر رادیوگرافی، گزارش کتبی ارائه نموده‌اند و دانشجویانی که تفسیر رادیوگرافی را بدون گزارش‌نویسی ارائه کرده‌اند تفاوت معنادار وجود نداشت. به نظر می‌رسد نوشتن گزارش رادیوگرافی تأثیر چندانی در ارتقای توانایی تشخیص رادیوگرافی پوسیدگی دندانی و بیماری پویودنتال دانشجویان مذکور ندارد. با این‌حال، نوشتن گزارش رادیوگرافی دارای مزایایی است که نتایج این مطالعه از ارزش آنها نمی‌کاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of writing Radiographic interpretation in increasing quality of education of diagnosis of dental caries and periodontal disease in Ahwaz dental students

نویسندگان [English]

  • Arash Dabaghi 1
  • Tahere Zaheri Shahmarvandi 2
  • Hamed Tabesh 3
  • Soheyla Bayati 4
  • Mehdi Sayah Bargard 3

1 Faculty member of Jundishapur university of medical sciences, Ahvaz, Iran

2 Post graduate student, Department of oral and maxillofacial radiology, school of dentistry, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences

3 Faculty member of Jundishapur university of medical sciences, Ahvaz, Iran

4 Post graduate student, Department of oral and maxillofacial radiology, school of dentistry, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences

چکیده [English]

Radiology is one of the basic sciences in dentistry and has a fundamental role in diagnosis and treatment plan. Radiographic reports have several advantages for dental student for example they must carefully examine the teeth and surrounding tissues, and probably increase the ability of student to detects caries and periodontal disease .In this study a class of thirty-one dental student was divided into a group wrote report (n=16) and a group did not write report (n=15). Students were assessed with a questionnaire that consisted of 12 periapical and bitewing films were evaluated. The scores of diagnosis of caries and periodontal disease were calculated separately for each student. Measure of average and standard deviation of caries and periodontal disease knowledge were not significantly different between two groups .It seems to write the radiographic report did not has significant effect in improving the ability of student to diagnosis of caries and periodontal disease. However the radiographic report has advantages that result of this study does not lessen the value of benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental students
  • Education
  • Radiographs
Gene, A; Kramer, C 2009, Dental student Assessment Tool box. Journal Dent edu, Vol.73, No.1, 12-35.
Ludlow, JB; Platin, E 2000, A comparison of web page and slide / tape for instruction in periodical and panoramic radiographic anatomy, Jou Dent Edu, Vol.64, No.4, 269 – 275.
Razmus, TF; Williamson, GF 1993, Assessment of the knowledge of graduating American dental student about the panoramic image, Oral Surg Oral Path, Vol.76, No.3, 397-402.
Rushton, VE; Hirschmann, PN; Bearn, DR 2005, The effectiveness of under graduate teaching of the identification of radiographic film faults, Dento Maxillo Fac Radio Vol. 34, No.6, 337-342.
Sharonk, L 2006, Accuracy and consistency of radiographic interpretation Among clinical instructors using two viewing system, Journal Dent Edu, Vol.70, No.2, 149-159.
White, SC; Phroah, MJ 2009, Oral radiology principle and interpretation, 6th ed, Mosby Elsevier, linden Duncan, pp.178-190.