نویسندگان

چکیده

دوره ی علوم پایه، با توجه به نقش آن در پایه ی علمی دانشجوی پزشکی و تأثیر آن در مقاطع بالاتر و حتی آینده ی شغلی پزشکان آینده ی کشور بسیار با اهمیت می باشد. در نتیجه، ارزیابی روند تحصیلی در این دوره، آن هم در بازه-های زمانی طولانی مدت، می تواند دید گسترده تری جهت برنامه ریزی های کلان آموزشی فراهم آورد. این مطالعه، با هدف ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان رشته ی پزشکی مقطع علوم پایه ی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. تمام دانشجویان پزشکی، که در یکی از سال های 1380 تا 1389، در آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده بودند، به روش سرشماری انتخاب شدند؛ اطلاعات آن ها در قالب پرسش نامه جمع آوری شده و به روش توصیفی و با استفاده از آزمون t، آنالیز شد. تعداد کل افراد در این پژوهش، 316 نفر بودند، بیشترین تعداد مربوط به شهریور 1386 (32 نفر) و کمترین، مربوط به شهریور 1385 (3 نفر) بود. بهترین وضعیت، به اسفند 1385 (با میانگین 145) و ضعیف ترین به شهریور 1386 (بامیانگین 100) مربوط می شد. در کل، نمرات گروه های آزمون اسفند ماه (با میانگین 8/128)، وضعیت بهتری نسبت به شهریور ماه (با میانگین 2/114)، و نمرات در 5 سال اول (با میانگین 7/125) وضعیت بهتری نسبت به 5 سال دوم (با میانگین 1/117) داشت. بهترین وضعیت، در دروس آسیب شناسی، باکتری شناسی، فیزیولوژی و ایمنی شناسی و ضعیف ترین، در دروس فیزیک پزشکی، جنین شناسی و بهداشت عمومی مشاهده شد. علت یابی ضعف و یا پیشرفت در دروس مختلف، برای دانشکده ی پزشکی این دانشگاه امری ضروری است؛ همچنین، ارزیابی های طولانی مدت آموزشی، در جهت برنامه ریزی های منطقی، به پژوهشگران سایر دانشگاه ها توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Performance of Medical Students Enrolled in Basic Sciences Curriculum at Semnan University of Medical Sciences (2001-2010)

نویسندگان [English]

  • Semira Mehralizadeh
  • Hamed Rezaee
  • Alireaza Dehdashti
  • Sajad Heshmati far

چکیده [English]

Due to largely considerable role of basic sciences curriculum as a primary phase on academic education, facing challenges during education may have adverse impacts on their future medical education or their professional career. In addition, a curriculum evaluation based on long term periods may provide a better and broader vision for educational planning. In current cohort study, all of medical students from Semnan University of Medical Sciences enrolled in comprehensive basic science exam during 2001-2010 were randomly selected. Data collection was permitted and approved by the institutional review board of medical faculty and processed descriptively. The participants of this study consisted of 316 students; the highest (32) and the least (3) amount of members enrolled in pre-internship exams were related to Feb 2001 and Feb 2009, respectively. The highest educational score average was 145 that obtained in Feb 2001 and the lowest educational score average e was calculated 100 and obtained in Feb 2009; furthermore, that group whose educational scores related to February exam with a mean score of 128.8 revealed better educational performances in comparison to September exam groups with a mean score of 114.2; scores obtained in the first-five-year period with a mean score of 125.7 indicated better educational performance when it compared to the second-five-year period with a mean score of 117.1. While the highest educational performance was observed in pathology, microbiology, physiology, and immunology courses, the lowest educational performance were obtained in biophysics, embryology and public health courses. Hence, further research seems required to have a better understanding of the underlying factors in educational performance and thus institutional research is recommended to conduct long term assessment of educational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • educational performance
  • Comprehensive Exam
  • Basic Sciences
  • Semnan