نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

تعطیلی اضطراری مدارس اغلب به عنوان مداخلات بهداشت عمومی در هنگام شیوع بیماری­های عفونی برای به حداقل رساندن شیوع عفونت استفاده می­شود. با این‌حال، آموزش بیش از 80 درصد کودکان در سطح جهان تحت تأثیر کرونا ویروس قرار گرفته‌ است. تعطیلی مدارس در طول همه­گیری­ها نگرانی­های مهمی را برای کودکان و نوجوانان ایجاد می­کند. تعطیلی مدارس ناشی از کرونا ویروس با کاهش قابل توجهی در تعداد پذیرش در بیمارستان و بخش اورژانس کودکان همراه بود. با این حال، تعدادی از کودکان و نوجوانان دسترسی به خدمات مراقبت­ های بهداشتی مبتنی بر مدرسه، خدمات ویژه برای کودکان با نیازهای ویژه و برنامه­های تغذیه را از دست دادند. خطر بیشتر افزایش نابرابری­های آموزشی به دلیل کمبود حمایت و منابع برای یادگیری از راه دور نیز در میان خانواده­های با سطح پایین اجتماعی- اقتصادی و کودکان با نیازهای ویژه گزارش شده است. همچنین تعطیلی مدارس منجر به افزایش اضطراب، استرس، غمگینی، ناامیدی، بی­انضباطی و بیش­فعالی در نوجوانان شده است. در زمان تعطیلی مدارس نیز نیاز به شناسایی و حمایت کودکان و نوجوانان در معرض خطر اختلالات یادگیری و سلامت روان وجود دارد. برای این‌که این دانش‌آموزان بتوانند از خدمات مدارس استفاده کنند باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شرایط آموزش حضوری برای آن‌ها فراهم شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of School Closures Due to Coronavirus 2019 on Children and Adolescents

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahbar Karbasdehi 1
  • Fatemeh Rahbar Karbasdehi 2

1 M.A of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Emergency school closures are often used as public health interventions during outbreaks of infectious diseases to minimize the spread of infections. However, the education of more than 80% of children worldwide is affected by the coronavirus. School closures during epidemics are a major concern for children and adolescents. The closure of schools due to the coronavirus was accompanied by a significant reduction in the number of admissions to hospitals and pediatric emergency departments. However, a number of children and adolescents have lost access to school-based health care services, special services for children with special needs, and nutrition programs. A greater risk of widening educational disparities due to lack of support and resources for distance learning were also reported among low socio-economic families and children with special needs. School closures have also led to increased anxiety, stress, sadness, frustration, indiscipline, and hyperactivity in adolescents. There is also a need to identify and support children and adolescents at risk for learning disabilities and mental health during school closures. For these students to be able to use the services of schools, they must be provided with face-to-face training conditions in accordance with health protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schools
  • Coronavirus
  • Child
  • Adolescent
Bhat NA. 2020. A socio-psychological study of dropout incidence. Shanlax International Journal of Education. Vol.8, No.2, Pp.16-20.‏
Haas JJ. 2021. The role of the school nurse in detecting and preventing child abuse during this age of online education. NASN School Nurse. Vol.36, No.1, Pp.16-19.‏
Rahbar Karbasdehi E. 2021. Impact of coronavirus 2019 on students with special needs. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Vol.29, No.5, Pp.3693-3697. [In Persian]