نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی، سمنان، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنلاین برای دانش آموزان بوده است.این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی در سال1397 درشهرستان اهواز انجام شد. نمونه گیری هدفمند و داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 12 نفر از دانش آموزان و3نفر از دبیران که عضو فعال حداقل یکی از شبکه های اجتماعی مجازی بوده اند، جمع آوری شد. و با روش هفت مرحله ای کلایزی تجزبه و تحلیل شدند. از تجزیه و تحلیل داده ها، مضمون اصلی جذابیت های استفاده از فضای مجازی با سه زیر مضمون "انگیزه تعامل و ارتباط"، "انگیزه کسب اطلاعات" و  "انگیزه سرگرمی" استخراج شد. نتایج این پژوهش جذابیت های مختلف شبکه های مجازی را برای دانش آموزان مشخص کرد. و نشان داد که دانش آموزان برای تعامل و ارتباطات،کسب اطلاعات و سرگرمی به استفاده از این شبکه ها روی می آورند. نتایج این پژوهش میتواند به برنامه ریزان کشور کمک کند تا با شناسایی جذابیت های این شبکه ها و تلاش در جهت تسهیل استفاده درست از آنها برای دانش آموزان، زمینه های لازم به منظور افزایش آشنایی دانش آموزان از این شبکه ها رافراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Attractiveness of Membership in Online Social Network for Students

نویسندگان [English]

  • Iraj Sadeghi nasab 1
  • Najla Hahiri 2
  • Monir Nobahar 3
  • fahime babalhavaeji 4

1 Ph.D. Student, Department of Communication and Knowledge Sciences, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Department of Communication and Knowledge Sciences, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Faculty Member, Department of Internal Surgery, School of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

4 Associate Professor, Department of Communication and Knowledge Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the online social network membership’s attractions for students. The present study was done with qualitative approach and phenomenological approach at Ahwaz city in 2018. Hence, sampling method was Purposeful and data were collected using in-depth and semi-structured interviews with 12 students and 3 teachers those were active members of at least one virtual social network. The method of data analysis was seven-stage of Colaizzi analysis. From the data analysis, the main theme of attractions using cyberspace was extracted including three sub-themes: Motivation for interaction and communication, Motivation of obtaining information and Motivation for entertainment. The results of this study highlighted the different attractiveness of virtual networks for students. In addition, findings showed that students have used these networks for interaction and communication, information acquisition and entertainment. Accordingly, the results offers the country planners to identify the attractions of these networks and attempt to facilitate their proper use by providing students with the necessary backgrounds to increase their familiarity with these networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • attractions of using virtual network
  • Virtual Social Networks
  • Phenomenology