بررسی میزان تأثیر حضور مربی باتجربه بالینی بر اضطراب کارآموزان پرستاری دانشکده پرستاری اهواز در محیط بالینی سال 1397

مهدی نیک صفت؛ محمد آدینه؛ بیان صابری پور؛ میلاد الاسوند؛ داریوش رخ افروز

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22118/edc.2020.210590.1213

رابطه بین هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران رابطه هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی

محمد جواد محمدی؛ محمد صاحب الزمانی؛ فاطمه سراجیان؛ علی اکبر آقایی نژاد؛ سید محمد علوی؛ سحر گراوندی؛ مریم مسعودزادگان؛ علی محمدی ولدانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 208-216