بررسی اولویت‌ها و نیازسنجی برنامه‌های آموزشی پزشکان عمومی مشمول دوره‌های بازآموزی، آموزش مداوم شهرستان اهواز

سیامک بقایی؛ الهام رجائی؛ عباس شکوهی؛ آزیتا حسنیان؛ عاطفه احترامی؛ منصور صحرایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 104-114

https://doi.org/10.22118/edc.2019.90841